بخش ها

۱۰ بهمن ۱۳۹۹

طبقه بندی کالا (تعرفه کالا)

کلیه کالاهایی را که قصد صادرات یا واردات دارید در گمرک با کد تعرفه ای یکتا شناخته می شود. این کد تعرفه به شما در مورد مجوز ترخیص، میزان حقوق ورودی، نوع کالا (مجاز، مجاز مشروط، ممنوع) و... اطلاعات کافی ...
۱۳ بهمن ۱۳۹۹

بخشنامه

بخشنامه‌های گمرکی از دفاتر ستادی گمرک ایران جهت ارسال اطلاعات متغیر در امور تجارت که گاهاً توسط وزارت صمت صادر شده و همچنین دستورالعل‌هایی جهت فصل‌الخطاب در امری خاص صادر می‌گردد. دفاتر ستادی گمرک ایران در امر امور گمرکی: دفتر تعیین ...
۲۰ بهمن ۱۳۹۹

مجوزهای ترخیص کالای صادراتی

در ابتدا لازم است انواع کالا را بشناسید: 1- کالاهای مجاز: کالاهایی که برای ترخیص نیازی به مجوز خاصی ندارند. 2- مجاز مشروط: کالاهایی که جهت ترخیص نیاز به اخذ مجوز خاص می‌باشد. 3- ممنوع: کالایی ترخیص آن ممنوع می‌باشد. هر کالایی جهت صادرات ...
۱۱ بهمن ۱۳۹۹

قسمت اول: حیوانات زنده، محصولات حیوانی. فصل اول: حیوانات زنده

فصل اول: حیوانات زنده یادداشت: 1 – این فصل شامل تمام حیوانات زنده است، به استثنای: الف – ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، شماره‌های 01 03، 06 03، 07 03، 08 03: ب – کشت‌های موجودات ذره‌بینی و سایر ...