بخش ها

۱۴ آبان ۱۳۹۹

ورود موقت جهت پردازش

ورود موقت برای پردازش تعریف ورود موقت برای پردازش: وفق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ورود موقت برای پردازش رویه است گمرکی که بر اساس آن کالا می تواند به طور موقت وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده ...
۰۸ آذر ۱۳۹۹

محاسبه بهای مال کالای قاچاق

یکی از مباحث در قاچاق کالا محاسبه بهای مال کالای قاچاق می باشد. این بخش به شما امکان محاسبه کالای قاچاق را می‌دهد. مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس ارزش کالاست. ارزش هر کالا با توجه به اهتمام گمرک ایران در ...
۱۵ دی ۱۳۹۹

کارت بازرگانی

برای فعالیت در گمرک (تنظیم اظهارنامه) لاجرم باید یا دارای کارت بازرگانی یا کارت حق العملکاری باشید. البته در بازارچه های مرزی کارت پیله وری ملاک تنظیم اظهارنامه می باشد. البته مسافران نیازی به داشتن کارت ندارند که البته تعریف ...
۱۵ دی ۱۳۹۹

کارگزار گمرک (حق العملکار گمرک)

لازم است بدانید کسانی می توانند در گمرک فعالیت (تنظیم اظهارنامه) نمایند که دارای کارت بازرگانی و یا کارت حق العملکاری گمرک باشند. البته که در بازارچه های مرزی کسانی که دارای کارت پیله وری هستند، می توانند اظهارنامه تنظیم ...