بخش ها

۲۱ شهریور ۱۳۹۹

ادامه فعالیت سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند تا دو ماه آینده

در پی نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران و با دستور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت ادامه فعالیت سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند تا دو ماه آینده پس از آنکه رئیس اتاق بازرگانی تهران در پی مشکلات ایجاد شده برای ...
۲۲ شهریور ۱۳۹۹

اضافه کردن سازمان همجوار به اظهارنامه

ترخیص برخی از کالا طبق قوانین نیاز به اعلام نظر سازمان هایی مثل استاندارد، غذا و دارو و .... که به اصطلاح به آن ها سازمان های همجوار گمرک می گویند. با فعال کردن دسترسی سازمان های همجوار برای اظهارنامه ...