قاچاق کالا و ارز

۰۸ آذر ۱۳۹۹

محاسبه بهای مال کالای قاچاق

یکی از مباحث در قاچاق کالا محاسبه بهای مال کالای قاچاق می باشد. این بخش به شما امکان محاسبه کالای قاچاق را می دهد.