بخشنامه های صادره گمرک ایران

گمرک ایران متولی و مجری قوانین مربوط به امر تجارت خارجی است و سیاست گذاری های این مهم توسط سایر دستگاه‌ها صورت می گیرد با توجه به عدم تخصص سازمانهای متولی متاسفانه شاهد صدور بخشنامه های متعدد از سوی این دستگاهها هستیم، لذا این بخشنامه ها پس از ابلاغ به گمرک ایران، توسط دفاتر تخصصی گمرک ایران ( دفتر واردات و امورمناطق آزاد و ویژه، دفتر صادرات، دفتر ارزش و...) به گمرکات اجرایی ابلاغ می گردد. این بخش به شما کمک می کند بخشنامه مد نظر خود را جستجو و مورد بهره برداری قرار دهید.

 

مهدی لگزی

نظر خود را بگذارید